De belastingdienst maakt het leuker met de ondernemersaftrekken.

Ja, je leest het goed. De Belastingdienst maakt het leuker voor jou als ondernemer!

Heb je een eenmanszaak of zit je in een vof? Dan moet je ook aangifte inkomstenbelasting doen en belasting betalen over je winst. En dat is vaak niet leuk.

Maar: als ondernemer betaal je vaak veel minder belasting dan iemand in loondienst. Dat komt doordat een ondernemer van allerlei extra aftrekposten gebruik mag maken. Wil je weten welke? Lees dan verder.

Deze aftrekposten worden ook wel de ondernemersaftrekken genoemd. In dit artikel wil ik je meenemen in deze aftrekposten, want het zou zonde zijn als je daar geen gebruik van maakt als je daar wel recht op hebt.

 

De MKB-winstvrijstelling

Deze aftrekpost wordt niet vaak genoemd, terwijl toch elke ondernemer er recht op hebt. Het maakt niet uit hoeveel uur je per jaar aan je onderneming werkt, je krijgt deze aftrekpost altijd. Deze aftrekpost verlaagt je winst met 14%. Maar, als je verlies maakt, wordt het verlies met 14% verlaagd en is er dus minder te verrekenen met andere jaren.

En er is een beperking: het maximale tarief voor aftrek is in 2021 43%. Als je dus veel winst maakt en je daardoor in de hoogste belastingschaal komt, is de MKB-winstvrijstelling maar voor 43% aftrekbaar in plaats van 49,5%.

 

Zelfstandigenaftrek

Als je aan de volgende twee voorwaarde voldoet, heb je recht op de zelfstandigenaftrek.

  • Je bent ondernemer
  • Je voldoet aan het urencriterium (d.w.z. dat je minimaal 1.225 uur per jaar aan jouw onderneming werkt én je besteedt hier meer tijd aan dan aan andere werkzaamheden, zoals een loondienst.)

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021  € 6.670,-. Met dit bedrag wordt dus je winst verlaagd vóórdat daar belasting over berekend wordt. Maar de zelfstandigenaftrek kan niet meer zijn dan het bedrag van de winst. Dus wanneer je een winst hebt van  € 5.000,-, dan bedraagt de zelfstandigenaftrek ook slechts  € 5.000,-. Het verschil van  € 1.670,- dat je nu niet kunt aftrekken, mag je wel in een volgend jaar aftrekken als je dan genoeg winst maakt.

 

Startersaftrek

Als je starter bent, mag je de zelfstandigenaftrek die hierboven beschreven wordt verhogen met  € 2.123,-.

Je bent starter wanneer je:

  • In 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was
  • Je in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast

Je kunt dus maximaal 3 jaar gebruik maken van deze startersaftrek.

Wanneer je in aanmerking komt voor de startersaftrek, mag je de volledige zelfstandigenaftrek en startersaftrek (bij elkaar  € 8.793,-) van je winst (of verlies) aftrekken. Hierdoor kan er dus een (groter) verlies ontstaan. En dat verlies kun je verrekenen met de 3 voorgaande jaren. Hierdoor kan het zijn dat je nog belasting terugkrijgt over eerdere jaren toen je misschien nog in loondienst was en daar een leuk inkomen verdiende waarover je belasting hebt betaald.

 

Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner en werkt hij of zij mee in jouw onderneming? Dan kun je misschien recht hebben op de meewerkaftrek. Wanneer je partner meer dan 525 uur in een jaar meewerkt, krijg je een aftrekpost op je winst die varieert van 1% tot 4%. Afhankelijk van het aantal uren dat je partner meewerkt.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • Je bent ondernemer
  • Je voldoet aan het urencriterium
  • Je fiscale partner werkt minimaal 525 uur mee en krijgt daarvoor een vergoeding die niet hoger is dan € 5.000,-.

Jullie moeten dan wel het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.

Soms is het fiscaal interessanter om je partner een reële arbeidsvergoeding te geven. Dan betaal je hem of haar per gewerkt uur. Of dit interessant is, hangt o.a. af van de hoogte van de winst en de overige inkomsten van jouw partner.

 

Investeringsaftrek

Er zijn verschillende soorten investeringsaftrek, maar de meest bekende is de kleinschaligheidinvesteringsaftrek. Je krijgt deze aftrekpost als je in één kalenderjaar voor meer dan  € 2.400,- investeert in bedrijfsmiddelen. Een bedrijfsmiddel is iets dat je gekocht hebt om zelf te gebruiken en dat meer kost dan  € 450,-.

De extra aftrekpost is maximaal 28% van de investeringswaarde van de door jou gekochte bedrijfsmiddelen.

Het is slim om je investeringen goed te plannen zodat je zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van deze aftrekpost. Lees hier meer over in dit artikel.

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek heb je ook nog de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek. Hier kun je recht op hebben als je geïnvesteerd hebt in nieuwe milieuvriendelijke of energiezuinige bedrijfsmiddelen die door de overheid zijn erkend.

 

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve is eigenlijk niet echt een ondernemersaftrek, maar ik wil hem hier wel noemen omdat het ook een aftrekpost is. Het verschil met de voorgaande aftrekposten is dat de oudedagsreserve eigenlijk een verschuiving van belasting naar de toekomst is. Je hebt dus nu een aftrekpost waardoor je minder belasting betaalt. Maar op enig moment valt deze reserve vrij en dan betaal je op dat moment belasting over deze afname. Het is dus eigenlijk uitgestelde belastingbetaling. Dit kan voordelig zijn als je dit op het juiste moment toepast. Maar of dit ook voor jou gunstig is, hangt van veel factoren af. Laat je hierover goed adviseren voordat je hier gebruik van maakt. 

 

Wil jij zeker weten dat je van alle aftrekposten gebruik maakt en dat je aangifte gewoon klopt, neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag met je mee welke mogelijkheden er zijn.